K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 197
Rok A
N.M.P. Królowej Polski
Komentarz do I czytania
Niewiasta obleczona w słońce jest obrazem Maryi, która staje się Rodzicielką Jezusa i jednocześnie Rodzicielką Kościoła.
Komentarz do II czytania
Jest za co Panu Bogu dziękować, i to z wielką radością: OJCIEC nie tylko STWORZYŁ NAS w JEZUSIE ale także w NIM nas ZBAWIŁ.
Komentarz do Ewangelii
Ewangelia dzisiejsza przypomina nam, że Maryja adorując Jezusa w czasie Ofiary Krzyżowej, uczy nas w jaki sposób uczestniczyć we Mszy świętej.