K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 195
Rok B
34 Chrystusa Króla Wszechświata
Komentarz do I czytania
Dn 7,13-14;
Wizja proroka Daniela wprowadza nas w tajemnicę przyjścia na ziemię Syna Człowieczego. Jego Królestwo będzie wieczne.
Komentarz do II czytania
Ap 1,5-8;
W księdze Apokalipsy, Bóg objawia nam prawdę o Jezusie Chrystusie. On jest Królem, który nas miłuje.
Komentarz do Ewangelii
J 18,33b-37;
Usłyszymy rozmowę Piłata z Jezusem. Jezus wyznaje, że jest Królem, ale Jego królestwo nie jest z tego świata. Każdy kto słucha słowa Bożego należy do Królestwa Jezusa.