K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 194
Rok A
34 Chrystusa Króla Wszechświata
Komentarz do I czytania
Ez 34,11-12.15-17;
Pierwsze czytanie ukazuje Pana Jezusa jako Pasterza. Owce, barany i kozły oznaczają ludzi. Dobry Pasterz troszczy się o swoje owce. Stawia też wymagania, którym należy sprostać. Na koniec świata, On Król, wystawi nam ocenę. Za wszelkie osiągnięcia.
Komentarz do II czytania
1 Kor 15,20-26.28;
Dzisiejsze drugie czytanie mówi nam o Królestwie Bożym, gdzie wszelką władzę będzie sprawował Pan Jezus. 
To On jest Królem całego Wszechświata i naprawdę warto Jemu służyć.
Komentarz do Ewangelii
Mt 25,31-46;
Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii zachęca nas do pełnienia dobrych uczynków. 
Chrystus Król Wszechświata, gdy powtórnie przyjdzie na ziemię, będzie nas sądził z uczynków miłości.