K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 192
Rok B
33 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Dn 12,1-3;
Dzisiejsze czytanie z księgi proroka Daniela niesie zapowiedź nowego życia po śmierci. Ludzie, którzy byli sprawiedliwi, po śmierci powstaną do życia wiecznego.
Komentarz do II czytania
Hbr 10,11-14.18;
Wspaniałe ofiary, które ludzie składali Panu Bogu, nie mogły zgładzić grzechów ludzkich. Jedynie ofiara Pana Jezusa gładzi grzechy całego świata. Posłuchajmy.
Komentarz do Ewangelii
Mk 13,24-32;
Ewangelia zapowiada, że w czasach ostatecznych Pan Jezus przyjdzie jeszcze raz na ziemię. Wraz z Jego przyjściem zniknie wszelkie zło na ziemi.