K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 191
Rok A
33 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Prz 31,10-13.19-20.30-31;
Usłyszymy poemat o pięknej kobiecie. Pan Bóg chwali kobietę pracowitą i pobożną. 
W Nowym Testamencie słowo „niewiasta” oznacza kobietę ale także wspólnotę modlącego się Kościoła. Posłuchajmy czym można zasłużyć na chwałę Bożą.
Komentarz do II czytania
1 Tes 5,1-6;
Wszyscy chrześcijanie oczekują powtórnego przyjścia Pana Jezusa. To wydarzenie Pismo Święte nazywa Dniem Pańskim. Ten dzień nadejdzie niespodziewanie i nikt nie wie kiedy. Dlatego należy czuwać i wzrastać w wierze.
Komentarz do Ewangelii
Mt 25,14-30;
W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy przypowieść o talentach. W dawnych czasach talentem nazywano sztabę złota lub srebra, która ważyła ponad 30 kilogramów. Pomyśl jakimi talentami Pan Bóg obdarzył Ciebie?