K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 188
Rok A
32 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Mdr 6,12-16;
W dzisiejszym pierwszym czytaniu usłyszymy pochwałę mądrości. Każdy, kto wzrasta w mądrości Bożej jest godny najwyższego szacunku.
Komentarz do II czytania
1 Tes 4,13-18;
Słowo Boże, które za chwilę usłyszymy przypomina nam o zmartwychwstaniu wszystkich ludzi. Ta prawda jest fundamentem nadziei chrześcijańskiej.
Komentarz do Ewangelii
Mt 25,1-13;
W dzisiejszej Ewangelii: 
•	Oblubieniec oznacza Pana Jezusa  
•	panny mądre oznaczają tych, którzy są w łasce uświęcającej 
•	świecąca lampa oznacza człowieka wierzącego 
•	oliwa w lampie oznacza łaskę Bożą