K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 186
Rok B
31 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Pet 6,2-6;
Mojżesz był wielkim prawodawcą. Prawo, które głosił ludowi pochodziło od Boga. Jest to prawo miłości Boga i bliźniego.
Komentarz do II czytania
Hbr 7,23-28;
W Starym Testamencie było wielu kapłanów. Jezus jest jedynym kapłanem Nowego Testamentu. On bowiem złożył ofiarę ze swojego życia. Uczynił to aby wypełnić Prawo Miłości.
Komentarz do Ewangelii
Mk 12,28b-34;
Ci, którzy wiedza, że należy kochać Boga i bliźniego – są blisko królestwa Bożego. Ale by do królestwa należeć, nie wystarczy o tym wiedzieć. Trzeba naprawdę kochać Boga i bliźniego.