K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 185
Rok A
31 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Ml 1,14b-2,2b.8-10;
W pierwszym czytaniu Bóg nam przypomina, że jest wielkim Królem i trzeba słuchać Jego poleceń aby nie znieważyć Jego świętego imienia.
Komentarz do II czytania
1 Tes 2,7b-9.13;
Święty Paweł chwali postawę ludzi wierzący. Jeżeli ktoś żyje wiarą i miłością to wszyscy to widzą i chętnie z takim człowiekiem przebywają.
Komentarz do Ewangelii
Mt 23,1-12;
W Ewangelii, którą za chwilę usłyszymy, Pan Jezus przypomina nam o wartości służby. Każdy kto chce być wielkim człowiekiem powinien służyć innym ludziom Posłuchajmy zatem bardzo uważnie.