K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 182
Rok A
30 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Wj 22,20-26;
Dzisiejsze pierwsze czytanie mówi nam o grzechach wołających o pomstę do nieba. Słuchając, pamiętajmy, że Bóg jest sprawiedliwy i za dobro wynagradza a za zło karze.
Komentarz do II czytania
1 Tes 1,5c-10;
Święty Paweł chwali postawę ludzi wierzących. Jeżeli ktoś żyje wiarą i miłością to wszyscy to widzą i chętnie z takim człowiekiem przebywają.
Komentarz do Ewangelii
Mt 22,34-40;
W Ewangelii, którą za chwilę usłyszymy, Pan Jezus przypomina nam o przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Często o tym przykazaniu zapominamy. Posłuchajmy zatem bardzo uważnie.