K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 179
Rok A
29 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Iz 45,1.4-6;
W celu czynienia dobra Bóg posługuje się różnymi ludźmi, nawet królami.. 
Dzisiejsze czytanie mów nam o tym, że Pan posłużył się pogańskim królem CYRUSEM, żeby wyprowadzić swój lud z niewoli babilońskiej.
Komentarz do II czytania
1 Tes 1,1-5b;
Święty Paweł dziękuje Bogu za wiarę, nadzieję i miłość ludzi, którym głosił Ewangelię. 
Apostoł zwraca nam uwagę, że Słowo Boże jest skuteczne, gdy może w nas działać mocą Ducha Świętego.
Komentarz do Ewangelii
Mt 22,15-21;
Ewangelia pokazuje nam dzisiaj ludzi przewrotnych, którzy dla swojej korzyści gotowi są przekręcić Prawo Boże. Jezus przypomina, że Prawo Boże jest najważniejsze, że najpierw należy służyć Bogu.