K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 176
Rok A
28 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Iz 25,6-10a;
Prorok Izajasz przedstawia nam obraz starodawnej uczty, do jakiej zasiadali w dawnych czasach ludzie bogaci. 
Uczta, której opis usłyszymy jest zapowiedzią uczty, którą przygotował nam Pan Bóg w niebie.
Komentarz do II czytania
Flp 4,12-14.19-20;
Święty Paweł bardzo dużo pracował i często był zmęczony głoszeniem Ewangelii. Zawsze jednak dawał sobie radę, gdyż we wszystkich poczynaniach umacniał go Pan Jezus.
Komentarz do Ewangelii
Mt 22,1-14;
W dzisiejszej Ewangelii, usłyszymy o wyjątkowym zaproszeniu: Pan Jezus wszystkich nas zaprasza na Mszę świętą, czyli Ofiarę i Ucztę Zbawienia.