K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 174
Rok B
27 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Rdz 2,18-24;
Człowiek jest stworzony przez Boga, aby kochać. Zwierzątko, nawet milutkie, może być przez człowieka bardzo lubiane. Miłość jest zastrzeżona dla osób. Kochany powinien być człowiek. Obrazem takiej miłości jest małżeństwo.
Komentarz do II czytania
Hbr 2,9-11;
Bóg uzdolnił człowieka do miłowania, gdyż sam pragnie uświęcić ludzką miłość swoją Boską miłością. Człowiek może kochać człowieka i Pana Boga, który go stworzył.
Komentarz do Ewangelii
Mk 10,2-16;
Gdy człowiek zapomina o miłości, jego serce staje się twarde jak kamień. Dla swojej wygody potrafi wtedy zmieniać nawet Prawo Boże. Serce jak kamień przeszkadza w przyjęciu Królestwa Bożego. Jezus mówi o dzieciach, które potrafią kochać czystym sercem.