K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 173
Rok A
27 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Iz 5,1-7;
Słuchając opowieści o przyjacielu, który uprawiał i troszczył się o winnicę oczekując dobrych owoców, pomyślmy: kogo oznacza przyjaciel? co oznaczają winogrona? Oraz, co to znaczy, że winna latorośl wydawała cierpkie owoce?
Komentarz do II czytania
Flp 4,6-9;

Święty Paweł zachęca nas dzisiaj do ufnego powierzenia siebie Panu Bogu w miłości, do postępowania drogą prawości i uczciwości.
Komentarz do Ewangelii
Mt 21,33-43;
Przypowieść o winnicy ukazuje troskę Pana Boga o ludzi. 
Bóg daje nam życie, poucza nas, a w razie potrzeby karci solidnie. Czyni to wszystko ponieważ nas kocha. 
Słuchając Ewangelii, pomyśl jak ty odpowiadasz Panu Bogu na Jego miłość.