K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 170
Rok A
26 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Ez 18,25-28;
BEZBOŻNIK – takim słowem Pismo Święte określa człowieka popełniającego grzechy. Ale każdego, kto odwraca się od grzechów nazywa SPRAWIEDLIWYM. 
Takiemu człowiekowi Bóg obiecuje życie wieczne. 
Ty też możesz być SPRAWIEDLIWYM
Komentarz do II czytania
Flp 2,1-11;
Pan Jezus jest tak bardzo święty, że w każdym człowieku zauważy coś dobrego. 
Takie zachowanie nazywamy pokorą. 
Posłuchaj o tym, jak stać się świętym
Komentarz do Ewangelii
Mt 21,28-32;
Słuchając Ewangelii przypominamy sobie przysłowie, że „dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane”. Dla Boga nie liczą się nasze obietnice, ale doceniony jest ten, kto mimo różnych swoich braków, pełni wolę Bożą.