K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 168
Rok B
25 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Mdr 2,12.17-20;
O czym myślą i mówią ludzie bezbożni? - Posłuchajmy Słowa Bożego z księgi Mądrości.
Komentarz do II czytania
Jk 3,16-4,3;
Święty Jakub Apostoł mówi zazdrości, kłótni i wojnach między ludźmi. Co jest przyczyną tak wielkich nieszczęść? Jak można uniknąć tego zła? Posłuchajmy co mówi Apostoł.
Komentarz do Ewangelii
Mk 9,30-37;
Gdy apostołowie sprzeczają się, który z nich jest ważniejszy - Chrystus stawia przed nimi dziecko i uczy jak być sługą wszystkich.