K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 167
Rok A
25 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Iz 55,6-9;
Są takie chwile w życiu człowieka, że Bóg jest blisko niego. Jest to chwila łaski. Jak wtedy zachować się i co czynić? Powie nam o tym dzisiejsze Słowo Boże.
Komentarz do II czytania
Flp 1,20c-24.27a;
Święty Paweł tak bardzo był posłuszny Panu Jezusowi, że Chrystus wypełnił całe jego życie a nawet śmierć. Przykładem swojego życia Apostoł zachęca nas do życia według Ewangelii.
Komentarz do Ewangelii
Mt 20,1-16a;
Dzisiejsza ewangelia mówi nam o tym, że zbawienia nie można sobie załatwić gdyż ono pochodzi od Boga. Słuchając Ewangelii jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za to, że nas już teraz powołał do zbawienia i radujemy się, że wielu innych powoła.