K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 164
Rok A
24 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Syr 27,30-28,7;
Bóg zachęca do przebaczania. Każdy, kto potrafi przebaczyć winy bliźniemu może liczyć na rozgrzeszenie.
Pomyśl CO i KOMU masz dzisiaj przebaczyć.
Komentarz do II czytania
Rz 14,7-9;
Słowo Boże zawarte w Liście do Rzymian mówi o tym, dla kogo żyjemy i do kogo należymy. 
Słuchając tego SŁOWA poproś JEZUSA, aby zawsze był twoim PANEM.
Komentarz do Ewangelii
Mt 18,21-35;
W Ewangelii usłyszymy przypowieść, która jest dla nas przestrogą. Każdy, kto nie potrafi przebaczyć, może być potępiony na całą wieczność. 
Słuchając Ewangelii prośmy Pana Jezusa, aby uczył nas sztuki przebaczania.