K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 161
Rok A
23 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Ez 33,7-9;
Obowiązek upominania, o którym mówi prorok Ezechiel, wynika z troskliwej miłości o bliźniego, o jego życie wieczne. Posłuchajmy.
Komentarz do II czytania
Rz 13,8-10;
Sprawdzianem prawdziwej i pełnej miłości do Boga, jest miłość bliźniego. O takiej miłości mówi nam dzisiaj święty Paweł.
Komentarz do Ewangelii
Mt 18,15-20;
W jaki sposób upominać naszych braci gdy zauważymy, że grzeszą? Jezus proponuje nam następującą procedurę: Najpierw trzeba UPOMNIEĆ w CZTERY OCZY. Posłuchajmy uważnie całej propozycji Jezusa.