K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 158
Rok A
22 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Jr 20,7-9;
Prorok Jeremiasz przyznaje się, że miał chwile zwątpienia gdy głosił słowo Boże. Ale w tych trudnych chwilach bardzo mocno doświadczał obecności Boga, który wspierał go swoją łaską. Posłuchajmy.
Komentarz do II czytania
Rz 12,1-2;
Gdy człowiek się modli nie tylko oddaje cześć Bogu, ale także poznaje co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Posłuchajmy.
Komentarz do Ewangelii
Mt 16,21-27;
W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus uczy nas, że DUSZA LUDZKA jest najcenniejszy darem, jaki człowiek otrzymał od Boga. O DUSZĘ trzeba się TROSZCZYĆ. Posłuchajmy.