K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 155
Rok A
21 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Iz 22,19-23;
"KLUCZ DOMU DAWIDA" oznacza Boże namaszczenie do sprawowania władzy na ziemi. Władca ma dbać o budowanie DOBRA WSPÓLNEGO na ziemi.
Komentarz do II czytania
Rz 11,33-36;
Święty Paweł dzieli się refleksją dotyczącą możliwości ROZEZNAWANIA Bożych myśli i planów.
Komentarz do Ewangelii
Mt 16,13-20;
"KLUCZE KRÓLESTWA" to coś więcej niż "KLUCZ DOMU DAWIDA". Władza, którą otrzymuje święty Piotr jest darem pozwalającym ROZEZNAWAĆ WOLĘ BOŻĄ dotyczącą ŻYCIA WIECZNEGO.