K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 153
Rok B
20 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Prz 9,1-6;
Bóg daje nam poznać siebie przez obrazy. W obrazie uczty, która utożsamia się z pokarmem, ukazuje nam treść mądrości Bożej: Bóg jednoczy nas z Sobą dając nam siebie.
Komentarz do II czytania
Ef 5,15-20;
Św. Paweł przedstawia zasadę życia chrześcijańskiego: Człowiek mądry, nawet gdy dni są złe, wyzyskuje chwilę sposobną, aby zrozumieć, co jest wolą Pana.
Komentarz do Ewangelii
J 6,51-58;
Żydzi sprzeczali się więc między sobą mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?»
Jeżeli sprzeczka w czasie uczty dotyczy potraw, sprzeczający się mogą odejść głodni.