K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 152
Rok A
20 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Iz 56,1.6-7;
Proroctwo Izajasza niesie nadzieję zbawienia dla wszystkich narodów.
Komentarz do II czytania
Rz 11,13-15.29-32;
Bóg pragnie okazać miłosierdzie wszystkim, którzy zgrzeszyli grzechem nieposłuszeństwa. Każdy. Kto się nawraca, otwiera się na dar miłosierdzia Bożego.
Komentarz do Ewangelii
Mt 15,21-28;
Usłyszymy opowieść o kobiecie, która jako poganka uwierzyła Jezusowi i doświadczyła łaski Bożej. Jezus chwali wiarę tej kobiety.