K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 150
Rok B
19 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
1 Krl 19,4-8;
Powołaniem Eliasza było głoszenie ludowi, że Pan jest Bogiem. Prorok był tym zadaniem śmiertelnie zmęczony. Pokarm przyniesiony przez anioła pozwolił mu dokończyć Boże dzieło.
Komentarz do II czytania
Ef 4,30-5,2;
Zostaliśmy opieczętowani Duchem Świętym. Możemy zatem patrzeć na Boga Ojca oczami Chrystusa Pana.
Komentarz do Ewangelii
J 6, 41-51;
Każdy, kto słucha Ojca i przyjmuje naukę karmi się słowem Bożym. Jest to prosta droga do poznania Jezusa i przyjęcia Jego Ciała jako pokarmu, który wprowadza nas w życie wieczne.