K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 149
Rok A
19 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
1 Krl 19,9a.11-13a;
Eliasz był największym prorokiem. Dziś usłyszymy fragment opisujący okoliczności w jakich Bóg objawia się Eliaszowi.
Komentarz do II czytania
Rz 9,1-5;
Święty Paweł należąc już do Chrystusa, uroczyście potwierdza w Duchu Świętym, że Izrael jest Ludem przymierza i obietnicy.
Komentarz do Ewangelii
Mt 14,22-33;
Święty Piotr otrzymuje łaskę przekraczającą naszą ludzką naturę - IDZIE PO WODZIE. Ale nawet w chwili zwątpienia Pan Jezus go nie opuszcza.