K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 147
Rok B
18 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Wj16,2-4.12-15;
Manna z nieba jest pokarmem, który daje Bóg na czas przejścia z uzależnień pogańskich do wiary Ludu Bożego. Jest pokarmem bardzo ubogim, swoistą ascezą oczyszczającą przed przyjęciem CHLEBA ŻYCIA. Manna zapowiada ten CHLEB ŻYCIA.
Komentarz do II czytania
Ef 4,17.20-24;
Według świętego Pawła, poganami są ludzie, których mentalność ograniczona jest tylko do spraw doczesnych. Chrześcijanie zaś, to ludzie, którzy mają przyoblec się w człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.
Komentarz do Ewangelii
J 6,24-35;
Dzieło Boga polega na tym, abyśmy wierzyli w Tego, którego On posłał. Jezus mówi: "Ja jestem CHLEBEM ŻYCIA. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.