K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 146
Rok A
18 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Iz 55,1-3;
Możliwość kupowania bez pieniędzy i płacenia za wino jest obrazem Bożej łaski, o którą należy zabiegać, a która jest darmowym darem Boga.
Komentarz do II czytania
Rz 8,35.37-39;
Człowiek jest zdolny do tego, aby powierzyć siebie Bożej miłości. Jeżeli to uczyni - nic nie może go od tej miłości odłączyć.
Komentarz do Ewangelii
Mt 14,13-21;
Jezus uzdrawia, rozmnaża chleb, karmi wielu ludzi. Czyny Jezusa świadczą o nadejściu ery mesjańskiej czyli czasu objawienia Bożej miłości, która jest darem przeznaczonym dla wszystkich ludzi. Każdy, kto przyjmie tę Bożą miłość może w pełni kochać innych.