K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 143
Rok A
17 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
1 Krl 3,5.7-12;
Salomon, mimo młodego wieku, stał się dojrzałym królem. Prosił bowiem Boga o DAR MĄDROŚCI dla dobra ludu, któremu miał służyć.
Komentarz do II czytania
Rz 8,28-30;
Św. Paweł w prostych słowach pokazuje drogę do Boga i Jego świętości dla tych, którzy Go miłują.
Komentarz do Ewangelii
Mt 13,44-52;
Ewangelia dzisiejsza ukazuje nam wyjątkową wartość Królestwa niebieskiego. Pan Jezus porównuje Królestwo niebieskie do skarbu ukrytego w ziemi i drogocennej perły.