K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 140
Rok A
16 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Mdr 12,13.16-19;
Bóg jest sędzią dobrym, sądzi łagodnie dlatego, że miłuje. Człowiek może tę Bożą sprawiedliwość poznawać przez zjednoczenie z Bogiem w modlitwie. Doświadczenie Bożej sprawiedliwości prowadzi do nawrócenia.
Komentarz do II czytania
Rz 8,26-27;
Pismo Święte objawia nam Boga, który wspiera człowieka szczególnie wtedy, gdy życie staje się trudne i pokręcone. Ból duszy ludzkiej pobudza Ducha Świętego do działania.
Komentarz do Ewangelii
Mt 13,24-43;
Człowiek może być blisko Królestwa Bożego i może być w Królestwie Bożym. Ale może też tak bardzo pragnąć Boga, że Królestwo Boże będzie wzrastało w człowieku.