K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 137
Rok A
15 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Iz 55,10-11;
Prorok Izajasz mówi nam o skuteczności słowa Bożego. Posłuchajmy.
Komentarz do II czytania
Rz 8,18-23;
Żyjemy w świecie, który doświadcza skutków grzechu pierworodnego. My oczekujemy chwały Bożej a świat, razem z nami, oczekuje pełni zbawienia.
Komentarz do Ewangelii
Mt 13,1-23;
Usłyszymy przypowieść o siewcy. Siewca jest obrazem Boga, ziarno jest obrazem słowa Bożego a gleba jest symbolem CZŁOWIEKA słuchającego BOŻEGO SŁOWA.