K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 135
Rok B
14 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Ez 2,2-5;
Bóg posyła proroka do ludu buntowników. Misją proroka jest uświadomienie temu ludowi, że "tak mówi Pan Bóg".
Komentarz do II czytania
2 Kor 12,7-10;
Bóg zapewnia Św. Pawła, że wystarczy mu Bożej łaski w głoszeniu Ewangelii. Apostoł jest przekonany, że ilekroć niedomaga - tyle razy jest mocny Chrystusem.
Komentarz do Ewangelii
Mk 6,1-6;
Mieszkańcy Nazaretu powątpiewali w Jezusa. Być może wydawało się im, że Go dobrze znali.