K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 134
Rok A
14 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Za 9,9-10;
Król opisany w tym fragmencie jest przyszłym ziemskim władcą zdolnym zapoczątkować pokojowe panowanie z powodu Bożego zwycięstwa sprawiedliwości.
Komentarz do II czytania
Rz 8,9.11-13;
Większość Żydów nie twierdziła, że ma Ducha. Wierzyli, że Duch będzie dostępny dopiero w czasach ostatecznych. Gdy przyjdzie Mesjasz, wszyscy członkowie Bożego ludu otrzymają Ducha, który będzie w nich działał.
Komentarz do Ewangelii
Mt11,25-30;
W żydowskiej tradycji mądrościowej naprawdę MĄDRYMI BYLI nie ci, którzy uchodzili za mądrych we własnych oczach i polegali na własnym rozumie, lecz LUDZIE PROŚCI, dla których pierwszym punktem odniesienia była bojaźń Boża.