K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 227
Rok A
Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana
Komentarz do I czytania
Rdz 22,9-18;
Komentarz do II czytania
Komentarz do Ewangelii