K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 132
Rok B
13 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Mdr 1,13-15; 2,23-24;
Czasami mamy pretensję do Pana Boga, za to, że jest choroba, cierpienie i śmierć. Księga mądrości mówi o pragnieniu Boga względem człowieka i o przyczynie wszystkich ludzkich nieszczęść.
Komentarz do II czytania
2 Kor 8,7.9.13-15;
Można nakarmić głodnego, można wspomóc biednego pieniędzmi. Bóg przypomina nam, że możemy dzielić się wszelkim dostatkiem.
Komentarz do Ewangelii
Mk 5,21-43;
Ewangelia ukazuje Jezusa uzdrawiającego chorych i wskrzeszającego umarłych. Jezus dzieli się z ludźmi tym, w co obfituje, czyli łaską Bożą.