K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 228
Rok B
Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana
Komentarz do I czytania
Jr 31,31-34;
Komentarz do II czytania
Komentarz do Ewangelii
Mk 14,22-25;