K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 131
Rok A
13 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
2 Krl 4,8-12a.14-16a;
Prorok Elizeusz korzystał z gościnności pewnej kobiety. Ona goszcząc proroka otworzyła się na WOLĘ BOGA.
Komentarz do II czytania
Rz 6,3-4.8-11;
Święty Paweł wyjaśnia, że człowiek wierzący, przyjmujący chrzest, zostaje włączony w CIAŁO CHRYSTUSA przez Ducha Świętego. W ten sposób staje się uczestnikiem życia Jezusa. Wolą Boga jest nasze trwanie z Chrystusem.
Komentarz do Ewangelii
Mt 10,37-42:
Pan Jezus zachęca nas, abyśmy byli gościnni. Nagrodą za gościnność jest pełniejsze poznawanie Pana Boga.