K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 229
Rok C
Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana
Komentarz do I czytania
Iz 6,1-4.8;
Komentarz do II czytania
Komentarz do Ewangelii
J 17,1-2.9.14-26;