K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 126
Rok B
11 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Ez 17,22-24;
Potężny, rozłożysty cedr, zasadzony przez Boga jest obrazem zbawienia. Wszystkie ptaki, które zamieszkują w jego cieniu są obrazem ludzi zbawionych.
Komentarz do II czytania
2 Kor 5,6-10;
Ciało, o którym usłyszymy w Liście Św. Pawła, oznacza życie doczesne człowieka na ziemi. Uczynki dokonane w ciele oznaczają wszystko, co człowiek czyni każdego dnia. Z tych uczynków każdy człowiek będzie sprawiedliwie osądzony.
Komentarz do Ewangelii
Mk 4,26-34;
Ewangelia mówi o tym, że to, co w oczach ludzi jest postrzegane jako małe i niepozorne, okazuje się bardzo ważne dla Boga.