K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 209
Rok A
Wszystkich Świętych
Komentarz do I czytania
Księga Objawienia ma swoje tajemnice. OPIECZĘTOWANI - to dzieci Abrahama, a pochodzący z wielkiego ucisku, którzy opłukali swoje szaty we Krwi Baranka - to OCHRZCZENI. Dla każdego jest przygotowane miejsce w niebie.
Komentarz do II czytania
Bóg pragnie, abyśmy byli święci. Aby zostać świętym, trzeba Boga poznawać i Jemu ufać.
Komentarz do Ewangelii
Błogosławieństwo Boga jest dla wszystkich. Kto przyjmuje błogosławieństwo Boga doświadcza radości i ma nadzieję na niebo.