K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 125
Rok A
11 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Wj 19,2-6a;
Pierwsze czytanie opowiada o tym, jak Bóg powołał Naród Wybrany. Owoce Bożego powołania będą widoczne wtedy, gdy powołani będą słuchali głosu Boga i strzegli Jego Przymierza.
Komentarz do II czytania
Rz 5,6-11;
Pan Jezus umarł za nas gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Po prostu dał nam możliwość zbawienia i w ten sposób pokazał jak bardzo nas kocha.
Komentarz do Ewangelii
Mt 9,36-10,8;
Ewangelia dzisiejsza opowiada o powołaniu dwunastu Apostołów. To Apostołom Pan Jezus zlecił posługę rozgrzeszania i jednania Boga z ludźmi.