K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 208
Rok ABC
MB Częstochowskiej
Komentarz do I czytania
Prz 8,22-35;
W księdze proroka Izajasza, Bóg zapowiada nową świątynię, która stanie się źródłem Nowego Prawa, Prawa Miłości i Pokoju. Bóg sam jest Pokojem.
Komentarz do II czytania
Ga 4,4-7;
Pełnia czasu, o której słyszymy w liście do Galatów to objawienie się Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego, w którym możemy wołać Abba, Ojcze
Komentarz do Ewangelii
J 2,1-11;
Pan Jezus przemieniając w Kanie Galilejskiej wodę w wino, ukazuje nam swoją misję: Oto Bóg pragnie aby natura ludzka została uświęcona.