K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 122
Rok A
10 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Oz 6,3-6;
Ludzie na różne sposoby budują i wyrażają swoją miłość. Bóg pragnie od nas miłości wynikającej z poznawania Boga w Słowie Bożym. Miłości do Boga, o której mówią prorocy.
Komentarz do II czytania
Rz 4,18-25;
Abraham to człowiek, który uwierzył w Bożą obietnicę. W swoim zawierzeniu oddał CHWAŁĘ BOGU. Nazywamy go OJCEM WIARY
Komentarz do Ewangelii
Mt 9,9-13;
Jezus nie powołuje do stanowisk i zaszczytów, ale do świętości a tej świętości tak naprawdę potrzebują grzesznicy. Celnik Mateusz usłyszał: "Pójdź za mną".