K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 98
Rok A
02 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Iz 49,3.5-6;
Prorok Izajasz ukazuje nam postać Sługi Boga. Jego powołaniem jest ocalenie Narodu Wybranego. Sługa Boży będzie także ŚWIATŁOŚCIĄ dla POGAN, gdyż Bóg kocha każdego człowieka z każdego ludu i narodu.
Komentarz do II czytania
1 kor 1,1-3;
Św. Paweł powie nam dzisiaj o naszym powołaniu do świętości. Każde dziecko i każdy dorosły może zostać świętym.
Komentarz do Ewangelii
J 1,29-34;
Jan Chrzciciel pełnił swoją misję i udzielał chrztu w Jordanie, aby Jezus objawił się jako Syn Boży. 
Jan chrzcił tylko wodą a Jezus chrzci Duchem Świętym.