K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 120
Rok B
09 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Pwt 5,12-15;
Szabat jest to dzień należący do Pana Boga. 
Ten dzień przypominał Izraelitom, że Pan Bóg ich zbawił to znaczy wyprowadził z niewoli egipskiej na miejsce bezpieczne. Każdy człowiek, który chciał być zbawiony, zachowywał DZIEŃ SZABATU.
Komentarz do II czytania
2 Kor 4,6-11;
Męka i śmierć Pana Jezusa dają nam łaskę zbawienia. Ta łaska jest dla nas wielkim skarbem. Trzeba troszczyć się aby jej nie utracić. 
Człowiek troszczący się o łaskę będzie zbawiony, to znaczy znajdzie się w miejscu bezpiecznym czyli w niebie.
Komentarz do Ewangelii
Mk 2,23-38;
Pan Jezus umarł za nas na krzyżu. Ofiara Mszy świętej otwiera dla nas niebo. Każdy, kto uczestniczy w tej ofierze jest zbawiony.
Pan Jezus jest PANEM SZABATU, gdyż dzięki Niemu jesteśmy zbawieni i możemy czuć się bezpiecznie.