K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 97
Rok C
Uroczystość Bożego Ciała
Komentarz do I czytania
Rdz 14,18-20;
Melchizedek , o którym usłyszymy w Księdze Rodzaju, że jest królem Szalemu oraz kapłanem Boga Najwyższego, składając ofiarę z chleba i wina i błogosławiąc Abrama - staje się obrazem Mesjasza i Jego ZBAWCZEJ OFIARY
Komentarz do II czytania
1 Kor 11,23-26;
Św. Paweł przekazuje nam to co otrzymał od Pana: celebrując PAMIĄTKĘ odpowiadamy na zaproszenie Jezusa, aby mieć udział w Jego zbawczej śmierci i zmartwychwstaniu - do czasu aż przyjdzie w CHWALE.
Komentarz do Ewangelii
Łk 9,11b-17;
Dzisiejsza ewangelia przynagla nas abyśmy słuchając o królestwie Bożym oddawali Jezusowi nasze dusze dla uzdrowienia z grzechu i otwierali je na życiodajny pokarm - EUCHARYSTIĘ.