K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 205
Rok C
Wniebowzięcie N.M.P.
Komentarz do I czytania
Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab;
Księga Apokalipsy ukazuje nam dzisiaj dwa znaki: jeden jest WIELKI a drugi INNY. Dla nas najważniejszy jest ten WIELKI - ZNAK NIEWIASTY.
Komentarz do II czytania
1 Kor 15,20-26;
Wniebowzięcie Maryi jest zapowiedzią oczekującego także i nas udziału w chwale zmartwychwstałego Chrystusa. Soborowa Konstytucja dogmatyczna o Kościele nazwa Maryję obrazem i początkiem rzeczywistości mającej stać się udziałem wszystkich członków Kościoła
Komentarz do Ewangelii
Łk 1,39-56;
Elżbieta spotyka Maryję i słyszy Jej pozdrowienie. Wtedy Duch Święty napełnia Elżbietę. Spotkanie z Maryją prowadzi nas do spotkania i przyjęcia Ducha Świętego.