K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 119
Rok A
09 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Pwt 11,18.26-28.32;
Mojżesz w imieniu Boga przypomina nam, że człowiek został stworzony jako istota wolna i zawsze może wybrać drogę błogosławieństwa idąc za Bogiem, który daje nam siebie poznać.
Komentarz do II czytania
Rz 3,21-25a.28;
Drogą do naszego usprawiedliwienia czyli uświęcenia jest wiara w Jezusa, który ODKUPIŁ nas mocą swojej przelanej krwi.
Komentarz do Ewangelii
Mt 7,21-27;
Jezus w dzisiejszej ewangelii mówi o budowie domu na piasku lub na skale. Budować na skale to znaczy powierzyć swoje życie Panu Bogu i Jemu całkowicie zaufać.