K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 96
Rok B
Uroczystość Bożego Ciała
Komentarz do I czytania
Wj 24,3-8;
Lud Boży obiecał Mojżeszowi na pustyni, że wypełni wszystko, co Bóg polecił. Wtedy Mojżesz, krwią ze złożonego na ofiarę cielca, pokropił zebranych.
Komentarz do II czytania
Hbr 9,11-15;
Święty Paweł przypomina nam, że krew z ofiar Starego Testamentu miała za zadanie oczyszczać ciało ze złych uczynków. Natomiast Krew Chrystusa, którą Jezus przelał na krzyżu, oczyszcza ciało i dusze, aby człowiek miał życie wieczne.
Komentarz do Ewangelii

Mt 14,12-16.22-26;
W Ewangelii usłyszymy opis ustanowienia ofiary, Nowego Testamentu, czyli Nowego Przymierza, które będzie trwało na wieki. Ta ofiara jest uobecniana zawsze we Mszy Świętej.