K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 95
Rok A
Uroczystość Bożego Ciała
Komentarz do I czytania
Pwt 8,2-3.14b-16a;
W czasie wędrówki do Ziemi Obiecanej Bóg żywił lud MANNĄ. Dla Kościoła MANNA staje się ZAPOWIEDZIĄ EUCHARYSTII.
Komentarz do II czytania
1 Kor 10,16-17;
Św. Paweł ukazuje nam Ciało i Krew Pana Jezusa jako źródło wszelkich łask, a przede wszystkim łaski JEDNOŚCI z CHRYSTUSEM.
Komentarz do Ewangelii
J 6,51-58;
Ewangelia według świętego Jana , którą usłyszymy to fragment MOWY EUCHARYSTYCZNEJ Jezusa. Jezus mówi o sobie, że jest chlebem żywym, który zstąpił z nieba.