K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 94
Rok C
Niedziela Trójcy Świętej
Komentarz do I czytania
Prz 8,22-31;
Bóg rodzi MĄDROŚĆ przed stworzenniem świata. Ona towarzyszy człowiekowi przez całe życie, aby człowiek poznawał Boga, świat i samego siebie. By potrafił kochać.
Komentarz do II czytania
Rz 5,1-5;
Słowo Boże, które za chwilę usłyszymy, mówi o wierze, nadziei i miłości Bożej, które są darem Ducha Świętego.
Komentarz do Ewangelii
J 16,12-15;
Dzisiejsza ewangelia mówi o objawieniu Bożym. OBJAWIAĆ to znaczy DAWAĆ. Bóg OBJAWIA nam SIEBIE, to znaczy, że DAJE nam SIEBIE.