K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 93
Rok B
Niedziela Trójcy Świętej
Komentarz do I czytania
Pwt 4,32-34.39-40;
Pismo święte przypomina nam, że jest JEDEN BÓG. Gdy słuchamy Jego praw i nakazów ON nam błogosławi.
Komentarz do II czytania
Rz 8,14-17;
Święty Paweł przypomina nam dzisiaj, że jesteśmy Bożymi i możemy do Boga wołać ABBA to znaczy OJCZE.
Komentarz do Ewangelii
Mt 28,16-20;
Pan Jezus ma tak wielką władzę, że może przez chrzest "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" uczynić nas DZIEĆMI BOŻYMI . Zapewnia nas, że będzie z nami aż do skończenia świata.